Arbeider av Daniel Lied

Yng, helt enkelt

ANTI for Telenor

Zlatan i gatan

ANTI for Varner-gruppen