Arbeider av Eirik Fjellaksel

McDonald’s gaper stort

NORD DDB for McDonald’s Norge AS

Uten tiltale. Uten dom

Kikkut for Amnesty International

Mobiliseringen

Bates for Telenor

«Redder» regnskogen med tropisk house

Gambit Hill & Knowlton for Norad og Klima- og miljødepartementet.