Arbeider av Frank Standal Dybhavn

Høflige fotballpøbler

Dinamo for Norsk Tipping

Etterlatenskaper

NORD DDB for Røde Kors

Deler overskuddet

Dinamo for Gjensidige