Arbeider av Hallvard Fjeldbraaten

God natt

McCann Oslo og MediaFront for Statoil ASA

Skipp butikken

Anorak for Kolonial.no

Kva er kvarg?

Hausmann for Eldorado

Smørbar-a-bim!

McCann Oslo for OsteCompagniet