Arbeider av Halvor Lid

Norsk fosterhjemsfilm tar verden med storm

Kitchen Reklamebyrå for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RusOff

Dinamo for Helsedirektoratet

Stepp opp foreldregamet!

Geelmuyden Kiese for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet