Arbeider av Hanne Martinsen

1000 ord

Dinamo for Tinagent

1000 ord

Dinamo for Tinagent

1000 ord

Dinamo for Tinagent

SMS boards

Dinamo for Telenor

SMS boards

Dinamo for Telenor

Havnelangs

Dinamo for Oslo Havn

Havnelangs

Dinamo for Oslo Havn

Mindre salt, mer suksess

Dinamo for Helsedirektoratet

Rødgrønne sjømenn

Dinamo for Norsk Sjømannsforbund

La barna bli

Dinamo for Dinamo, Nansensskolen og Papirløskampanjen

Hvem skal du gå for?

Dinamo for TV-aksjonen NRK

Nansenpasset 2011

Dinamo for Dinamo / Papirløskampanjen

UFF, da!

Dinamo for UFF