Arbeider av Henning Sillerud

Bekjemper sykefravær med interaktiv film

Hyper for NHO, LO og Norsk Industri

Rottenetter

Hyper for Nordisk Film / Paradox

Rottenetter

Hyper for Nordisk Film / Paradox

McDonald’s gaper stort

NORD DDB for McDonald’s Norge AS