Arbeider av Henrik J. Sæther

Den viktigste kampanjen

Dinamo for Norsk Luftambulanse

Reklame til reklamekjøpere

Ernö for Dagens Næringsliv

Liten skrift med stor betydning

Ernö for Mediebedriftenes Landsforening

Jubler for nedtelling

Dinamo for VisitDenmark, ColorLine, Legoland