Arbeider av Ida Ekroll

Design skal samle museene i Akershus

Dinamo for MiA – Museene i Akershus

Oslo begynner her

Dinamo for Comfort Hotel

Gjensidige Visuell Identitet

Dinamo for Gjensidige Forsikring ASA