Arbeider av Jon Fredrik Sandengen

Nytt miljøarbeid fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten Oslo kommune

Den siste olje

Per Høj for Bymiljøetaten i Oslo – Enøk

The power of kildesortering

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten

Møt Renovasjonslosen

Per Høj for Renovasjonsetaten

Saatchi presenterer Bagsy

Per Høj for Renovasjonsetaten

Ny kampanje for Kildesortering i Oslo

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten

Saatchi for miljøet

Per Høj for Oslo kommunie, Rusken

Ny miljøjobb fra Saatchi

Per Høj for Klima- og forurensningsdirektoratet

Ren jul fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten

Ny profil for NOAS

Per Høj for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)