Arbeider av Karen Vaksdal Madsen

McDonald’s gaper stort

NORD DDB for McDonald’s Norge AS

«Redder» regnskogen med tropisk house

Gambit Hill & Knowlton for Norad og Klima- og miljødepartementet.