Arbeider av Kate Hagen

Stresser ned i Danmark

Dinamo for Visit Denmark

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress