Arbeider av Kine Werenskiold

Thon i nye farger

Anorak for Thon Hotels

Avisen til folket

NORD DDB for Bergens Tidene