Kjersti Riise Skallerud

Produsent / Mikrofilm

Tidslinje

 

 

Kjersti Riise Skallerud er nevnt i en artikkel:

Mikrofilm styrker satsingen på oppdragsfilm

Kjersti Riise Skallerud ble produsent i Mikrofilm.

Kjersti Riise Skallerud er nevnt i en artikkel:

AD-studenter stiller ut motekampanjer

Kjersti Riise Skallerud er involvert i et arbeid:

Hedret Aftenposten K på gravøl

Arbeid

Kjersti Riise Skallerud er nevnt i en artikkel:

Gullkalven mellom to permer

 

Arbeider

Hedret Aftenposten K på gravøl

Kunde Aftenposten
Byrå HEISHOLT INC
Lansert November 2015

I anledning nedleggelsen av Aftenpostens kulturmagasin K ble det laget en utstilling i forbindelse med avskjedsfesten.