Arbeider av Lars-Petter Kjos

Rom for store tanker

Hyper for Forskningsdagene

Hjalp du haren?

Bates for Postbanken

Kampanje for Haiti

for Leger Uten Grenser

Rottenetter

Hyper for Nordisk Film / Paradox

Rottenetter

Hyper for Nordisk Film / Paradox