Arbeider av Linus Hjellström

Jeg søler ikke, jeg lager drivstoff

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)