Arbeider av Maren Goa

Har skilt, mangler hus

Fasett for Litteraturhuset i Stavanger

Skinka frå Suldal

Fasett for Energihotellet