Arbeider av Marte Listhaug

Rasteplass er blitt tasteplass

Hyper og PR-operatørene for Gjensidige og Trygg Trafikk

Sterke virkemidler i MMM-kampanje

for Max Marketing Mix/NORDMA

Har du det i deg?

for Kunnskapsdepartementet

My Nothern Lights

Apt for VisitNorway