Arbeider av Mirka Härkönen

Omvei

McCann Oslo og MediaFront for Widerøe

Thon i nye farger

Anorak for Thon Hotels

Sommerkampanje

McCann Oslo og MediaFront for Widerøe Flyveselskap

Etterlatenskaper

NORD DDB for Røde Kors