Arbeider av Morten Andresen

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Mulighetenes flyplass

Dinamo for Oslo Lufthavn

"Tyv"

Dinamo for G4S

Fedt nytår!

Dinamo for VisitDenmark

Vi sees i 2015!

Dinamo for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap