Arbeider av Morten Andresen

Fosterhjem

Dinamo for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Gi blod!

Dinamo for Blodbanken

Meningen med livet

Dinamo for Norsk Tipping