Arbeider av Odd Rune Farsund

Reklame til reklamekjøpere

Ernö for Dagens Næringsliv

Middag med Roy

Ernö for Fjordland

Det som vil leve

for Kirkens SOS

Talking Books

Ernö for H-Vinduet

Tar Sats

Ernö for Sats