Arbeider av Ole Henrik Stubberud

Norsk fosterhjemsfilm tar verden med storm

Kitchen Reklamebyrå for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Stepp opp foreldregamet!

Geelmuyden Kiese for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet