Arbeider av Øyvind Waage

Telefon fra Hamar

Per Høj for Norsk Tipping

Ny profil for NOAS

Per Høj for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Jeg søler ikke, jeg lager drivstoff

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)