Arbeider av Paal Nygård

The Truck Driver’s Mother

Geelmuyden Kiese for Treparts bransjeprogram transport

Fikk hatet til å forsvinne

Geelmuyden Kiese for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet