Pål Hjorth Berge

Tidslinje

 

 

Pål Hjorth Berge er involvert i et arbeid:

Fremdeles store ting på gang

Arbeid
 

Arbeider

Fremdeles store ting på gang

Kunde Total E&P Norge
Byrå Fasett
I samarbeid med Chezville
Last Friday
Fasett
Lansert 3. september 2013

I løpet av høsten vil vi møte en rekke personer og deres tanker og planer som til sammen utgjør noen av de store tingene Total E&P Norge har på gang.