Arbeider av Pål Smitt-Amundsen

Harry Hole

TRY og Apt for Aschehoug

Harry Hole

TRY og Apt for Aschehoug

Petter'n på nett

for Home Invest

Radiobil-moro

TRY og Apt for Harald. A. Møller

Frister med nordlys

Apt for VisitNorway

Verdens største flaskepost

TRY og Apt for Solo ved Marianne Høy Erikstad og Joakim Sande

Volkswagen "Innovasjon"

TRY og Apt for Harald A. Møller