Arbeider av Petter Andersen

Ute i kulden

Bates for Norsk Medisinaldepot AS

Helt på tur/retur

Bates for Grønt Punkt Norge

Kjøp! Kjøp! Og atter kjøp!

Bates for Donald Duck & Co/Egmont Hjemmet Mortensen

Go' og mager

Bates for Gilde

Best på papir!

Bates for Egmont Serieforlaget

Eventyrlig DM

Bates for Thon City Hotels

Gjort det de kan

Bates for Norges Frivilligsentraler

For deg som forstår et kvekk

Bates for Egmont Serieforlaget AS