Arbeider av Piotr Wojciechowski

Vil du danse

McCann Oslo og MediaFront for TV 2 - Skal Vi Danse?

Virtuelle lys før ulykkeshelgen

for Landsforeningen for Ryggmargsskadde, Sunnaas sykehus HF, Landsforeningen for trafikkskadde og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

X Factor

McCann Oslo og MediaFront for TV 2 - X Factor

Rom 512

McCann Oslo og MediaFront for McCann Oslo

Statoil App

McCann Oslo og MediaFront for Statoil Fuel&Retail