Randi Haavik Varberg

Direktør Informasjon og marked / Infinitum AS

Tidslinje

 

 

Randi Haavik Varberg er involvert i et arbeid:

Pant for havet

Arbeid
Randi Haavik Varberg ble direktør informasjon og marked i Infinitum AS.
 

Arbeider

Pant for havet

Kunde Infinitum Movement
Byrå Kreator
I samarbeid med Fastland
Shortcut Oslo
Hocus Focus
OMD
Lansert Juli 2019

Infinitum Movement og regissør Andreas Kleiberg samarbeider for tredje gang om bevisstgjøring rundt pant og konseptet «gjør noe lite for noe stort».