Arbeider av Rut Solli

Vennskap mot mobbing

Siste Skrik Kommunikasjon for Utdanningsdirektoratet/Manifest mot mobbing 2011-2014

Taushet tar liv

Fantefilm for Krisesentersekreteriatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)