Arbeider av Shaun Higton

Tre roser, fire jenter

Sølvsuper for Det Norske Arbeiderparti

Fart og spenning

Pointmedia for Heimevernet (HV05 GREBE)

Humoristisk for hørselshemmede

Kitchen Reklamebyrå for Hørselshemmedes Landsforbund

Codan dekker hverdagen

NORD DDB for Codan Forsikring

Er du en trussel mot samfunnet?

Siste Skrik Kommunikasjon for Landsforeningen for Ryggmargsskadde og Sunnaas sykehus