Arbeider av Sigurd Solberg

Lærerstuntet

TRY og Apt for Kunnskapsdepartementet

Goldberg Machine

TRY og Apt for Telenor

Alle kan tegne Bobla!

TRY og Apt for Harald A. Møller/ Volkswagen