Arbeider av Ståle Gerhardsen

Bokstaver i sentrum

Tibe T Reklamebyrå for Trondheim folkebibliotek

Følelsen av god mat

Tibe T Reklamebyrå for Oi! Trøndersk Matfestival

Animerte studenter

Tibe T Reklamebyrå for Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sammen på nett

Tibe T Reklamebyrå for BAR – Barn av rusmisbrukere