Arbeider av Stein Simonsen

Smarte barn

Dinamo for Nycomed

Hamisi

DRIVE McCANN for Fellesjuice

Radiohilsen

Dinamo for Statens vegvesen

Sol i Sunniva

DRIVE McCANN for Tine/Sunniva

Samler inn sekunder

Dinamo for Leger uten grenser