Arbeider av Sten Brian Tunheim

Nergård Havfiske

Chili Harstad as for Nergård Havfiske

Prosjektmadammen

Chili Harstad as for Høgskolen i Harstad