Arbeider av Terje Lien

Fisherman’s melder høstværet

Dinamo for Fisherman’s Friend

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress