Arbeider av Torny Hesle

Årets viktigste kaffepause

McCann Oslo for Kreftforeningen, Det Nye og Baker Hansen

Fra penn til pastill

McCann Oslo for Brynild Gruppen

Sterke virkemidler i MMM-kampanje

for Max Marketing Mix/NORDMA

Få Meg På, For Faen

DIST Creative for Norsk Filmdistribusjon og Motlys