Arbeider av Tove Bø Laundal

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Ny utgave av Udir-magasinet

Dinamo for Utdanningsdirektoratet