Arbeider av Trine Weidal

Stressfri julekalender for melk.no

Creuna for Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Lofoten Black

Creuna for Lofoten Vinter

Døl, ikke døll

for Lillehammer Turist