Trude Raanæs

Tidslinje

 

 

Trude Raanæs er involvert i et arbeid:

Taushet tar liv

Arbeid
 

Arbeider

Taushet tar liv

Kunde Krisesentersekreteriatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Byrå Fantefilm
I samarbeid med Hocus Focus
Lansert November 2016

Et av fire drap, er partnerdrap. Krisesentersekretariatet og LDO vil belyse at kvinner og barn lever på hemmelig adresse på grunn av vold og drapstrusler.