Priser vunnet av Apt

Grand Prix Gulltaggen 2015

Grand Prix STELLA Langsiktig merkevarebygging 2011

Gull, Film Gullblyanten 2015

Gull, Radio – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2009

Gull, Mobil Gullblyanten 2014

Gull, Finans Gullblyanten 2010

Gull, Omdømme Gullblyanten 2011

Gull, Design – Web/Animasjon Gullblyanten 2014

Gull, Promo og aktivering Gullblyanten 2016

Gull, Samfunn Gullblyanten 2012

Gull, Integrert Gullblyanten 2016

Gull, Samfunnsinformasjon - enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Integrert kampanje Gullblyanten 2009

Gull, Kjøretøy Gullblyanten 2011

Gull, Film – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2014

Gull, Stunt/Event Gullblyanten 2014

Gull, Finans Gullblyanten 2011

Gull, Årets Håndverk - Tekst – enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009