Concorde Design

Vår programerklæring Design er en viktig del av helheten, og er ikke som bløtkakepynt som legges på til slutt. Innhold og form bør utvikles samtidig i et gjensidig samspill. Innholdet skal påvirke formen, og formen skal påvirke innholdet. Resultatet blir best hvis en innholdsorientert designer er med helt fra planlegging og start til ferdig produkt.

Tidslinje

 

 
 

Arbeider

Norske gater og plasser

Kunde Forlaget Press
Byrå Concorde Design
Lansert Boka ble utgitt høsten 2012

Stadig flere nordmenn bor i byer, og spørsmål om gode byrom blir dermed stadig viktigere for oss. Denne boka tar for seg viktige byrom i 37 store og små norske…

All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år

Kunde Forlaget Press
Byrå Concorde Design
Lansert Boka selges gjennom bokhandlene og i forbindelse med stor leksikonutstilling på Najsonalbiblioteket.

De siste tiårene har det vært en del fokus på at den teknologiske utviklingen fører til store forandringer av leksikonsjangeren. Denne boka skal vise fram spen…

Vis mer...