Arbeider av Dinamo

Solegg

Dinamo for Nortura

Bli kjent med UiO

Dinamo for Universitetet i Oslo v/Elisabeth Lackner

Bekjemper fordommer med te

Dinamo for Antirasistisk senter

En tsunami av sykdom

Dinamo for Leger uten grenser

Bli kjent med UIO

Dinamo for Universitetet i Oslo

Gammelt nytt

Dinamo for Hansa Borg Bryggerier

Røde dager

Dinamo for Visit Denmark

Søker postkortmodeller i UK

Dinamo for Nord-Norsk reiseliv/Innovasjon Norge i UK

Lokker med opplevelser

Dinamo for Nord-Norsk Reiseliv