Arbeider av Dinamo

Oddsen Annonseserie

Dinamo for Norsk Tipping, Oddsen

"Obama"

Dinamo for Nobels Fredssenter

"Grenser. Hvilke grenser?"

Dinamo for Norges Idrettsforbund

"Pling, Gatekjøkken"

Dinamo for Norsk Tipping

Kampanje Røde Kors 150 år

Dinamo for Norges Røde Kors

Hanna Kvannmo

Dinamo for Norges Røde Kors

Lukkertid.

Dinamo for John Rørdam/Øyvind Pharo, Aschehoug Forlag

Pris mobil

Dinamo for Telenor

Likelønnskampanje

Dinamo for Norsk Sykepleierforbund

Sikkerhet film

Dinamo for Telenor

SMS boards

Dinamo for Telenor