Arbeider av Dinamo

FLYT

Dinamo for Telenor

SMS boards

Dinamo for Telenor

1000 ord

Dinamo for Tinagent

1000 ord

Dinamo for Tinagent

1000 ord

Dinamo for Tinagent

Gi blod!

Dinamo for Blodbanken

Legofilm

Dinamo for VisitDenmark, ColorLine, Legoland Billund Resort

Legofilm

Dinamo for VisitDenmark, ColorLine, Legoland Billund Resort

Legofilm

Dinamo for VisitDenmark, ColorLine, Legoland Billund Resort

Legofilm

Dinamo for VisitDenmark, ColorLine, Legoland Billund Resort

"Hjelp", "Håp" og "Side"

Dinamo for Norges Røde Kors