Arbeider av Dinamo

«Ingen liker å bli lurt»

Dinamo for Human-Etisk Forbund

OSL - 360 Magazine

Dinamo for Oslo Lufthavn

Profil - restaurant Alfred

Dinamo for Rune Pal og Terje Ness / Nobels Fredssenter

Nansenpasset 2011

Dinamo for Dinamo / Papirløskampanjen

OSL - Ski VM

Dinamo for Oslo Lufthavn

OSL - 1 Time

Dinamo for Oslo Lufthavn

OSL - APP

Dinamo for Oslo Lufthavn

Nyttårskanonen

Dinamo for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark