Epinova

Tidslinje

 

 

Epinova er involvert i et arbeid:

Handle lokalt, tenke globalt

Arbeid

Epinova er involvert i et arbeid:

Oppgradert identitet for BAMA

Arbeid

Epinova er involvert i et arbeid:

Sexy på nett

Arbeid

Epinova er involvert i et arbeid:

Bank søker kjente blant byfolk

Arbeid

Epinova er involvert i et arbeid:

Forskningsetikk på dagsorden

Arbeid
 

Arbeider

Nytt nettsted om universell utforming

Kunde DIFI
Byrå Northern Beat
Epinova
I samarbeid med Northern Beat
Epinova
Lansert Juli 2013

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) lanserer et nytt nettsted som skal bidra til å gjøre jobben med å følge forskriften lettere.