Arbeider av Hyper

Verd å forsvare

Hyper for Forsvaret

Inkluderende Arbeidsliv

Hyper for Partene i Inkluderende Arbeidsliv

Bekjemper sykefravær med interaktiv film

Hyper for NHO, LO og Norsk Industri

Rottenetter

Hyper for Nordisk Film / Paradox

Rottenetter

Hyper for Nordisk Film / Paradox