Offentlig anskaffelse

Her kan du laste ned en veileder for offentlig anskaffelse av kommunikasjonstjenester.

Det er ikke alltid anskaffelsesprosessene fra oppdragsgivers side er tilpasset kompleksiteten i kjøp av kommunikasjonstjenester. Det gjør det vanskelig for tilbyderne å levere egnede tilbud.

Kreativt Forum har laget en veileder som kan bidra til at offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester gjennomføres på en hensiktsmessig måte, både for oppdragsgivere og tilbydere.

En målsetting er at anbudsinnleveringen ikke skal medføre unødvendig ressursbruk, og at det skal bli enklere for oppdragsgiver å velge riktig samarbeidspartner.

Veilederen inneholder både en oversikt over typiske hovedtrekk i et byrås arbeidssystematikk og innspill til hvordan oppdragsgiver kan gjennomføre en konkurranse om for best å ivareta formålet med anskaffelsesregelverket.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.